Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH

Idag dör personer med psykisk ohälsa i snitt 15-20 år i förtid jämfört med övrig befolkning.

För att detta ska få ett stopp var många av distriktsrepresentanterna eniga om att en viktig faktor är bra möjligheter till arbete, studier och ekonomi.

Utan dessa sociala sammanhang riskerar vi att bli ensamma, vilket i sin tur förvärrar den psykiska ohälsan, men också den fysiska hälsan, vilket har visat sig i studier

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2015-11-30 15:47
Tandvård kan vara ett jätteproblem för de som inte får grönt kort. De kan tidigare ha varit sjukare och försummat tänderna och får tandvårdskostnader på 20000 kr. Blir jobbigt att kontakta kommunen om ekonomisk hjälp.

En annan sak som bör vara gratis är frivilliga inläggningar för att försöka minska ofrivillig vård. Synd också om nyinsjuknade som är inlagda mest av alla och då unga personer med ingen eller låg inkomst.

De som får depåinjektioner tycker jag borde få 200 kr per spruta, man vet att det ökar intresset att ta injektionerna, som ungefär 20 % inte gör.

Jag tycker att extra pengar skall vara kopplad till vård för att det är då mer motiverat.

Men har man ingen sysselsättning via kommunen kanske kommunen borde erbjuda någon slags frikort till badhus, gym, Friskis & Svettis, kursverksamhet mm.
Admin1
#1 Admin1 2015-11-27 15:09
Det finns de som har god ekonomi trots sjukersättning och psykisk sjukdom. Ingen dör en förtida död på grund av svält utan snarare tvärtom. Bäst vore om fler kunde arbeta.

Idag arbetar 15 % med schizofreni, men med bästa arbetsrehabiliteringen så kan 60 % arbeta, då är det IPS-modellen + hjärnträning som krävs. Men det här med ekonomi är komplext för vissa känner inte till bostadstillägg, gratis tandvård, avskrivning av studielån och handikappersättning. Sedan vissa förköper sig i början av månaden och får leva snålt resten av tiden.

För att få handikappersättning måste man ha större utgifter och vara i behov av hjälp. Det är 2 på sajten som får 1300 kr månad i handikappersättning.

Rökavvänjning och behandling mot missbruk borde man satsa på för de utgör en stor del av förtida död. Att röka kostar 1000 kr per månad och missbruk är inte gratis. Sedan tandvård på högkostnadsskyddet borde alla med schizofreni få. Dålig tandhälsa kan ge dålig kroppshälsa.

Du har inte rätt att posta kommentarer