När arbetslivsminister Hans Karlsson lägger fram en proposition om arbetsmarknaden i vår handlar en viktig del om arbetshandikappade.

Situationen i dag visar att det finns en hel del att göra.

En utredning från Riksförsäkringsverket, RFV, visar att bara 22 procent av alla de personer med funktionshinder som är i arbetsför ålder arbetar på den öppna arbetsmarknaden.

Detta trots att den så kallade arbetslinjen gäller personer med funktionshinder, precis som alla andra som inte har ett jobb eller är sjuka.

I en tidigare undersökning som RFV refererar till har förtidspensionärer i åldern 16-35 år fått frågan om de kunde ta ett jobb och då svarade 64 procent att de skulle kunna göra det.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Du har inte rätt att posta kommentarer