Jimmie Trevett, Förbundsordförande i RSMH

I veckan gick fackförbundet Vision ut med nyheten om att stress gör allt fler sjuka.

Vi välkomnar att de uppmärksammar denna fråga för den pekar på ett viktigt samhällsproblem. 

Ökad stress ökar den psykiska ohälsan.

Det gäller både för dem som redan har en psykisk diagnos och därmed är extra stresskänsliga, och för dem som aldrig haft psykisk ohälsa tidigare, men som nu mår så dåligt att de drabbas av exempelvis utmattningsdepressioner.

Läs mer i RSMHBloggen.

Stress har en central roll i schizofreni för stressfaktorer kan utlösa schizofreni hos de med ärftlig benägenhet, sedan kan stress förvärra psykossymptom och utlösa psykoser. Under världskrigen märktes att vissa soldater under extrem stress i strid fick korta psykoser, som liknade schizofreni ur Viskas självhjälpsråd Stressad?

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-04-02 19:22
Tror livet är mer stressande för kvinnor med barn för de dubbelarbetar dvs både jobb och jobb hemma.
Sedan har vi informationsstress som internet ger och en slags stress. Vi kopplar av mindre och kanske är problemet att vi inte gör det på samma sätt som förr.

Sedan är nog offentliga arbeten t.ex inom vård, skola och omsorg inte tillräckligt trivsamma för personalen. Kanske dags att tillsätta trivselombud på offentliga jobb för att främja trivsel och minska sjukskrivningar. Idealet skall vara att det är så kul på jobbet att man inte vill sjukskriva sig. Det måste vara visionen.
Ready
#1 Ready 2016-04-02 18:54
RSMH har rätt i att psykisk sjukdom finns där de sociala problemen finns. Sjukvården borde skämmas för att de förnekar detta. Men vad kan man begära...

Du har inte rätt att posta kommentarer