Fredrik Gothnier verkar inte ligga på latsidan iaf

Vi har väl alla hört om en sådan historia någon gång?

Arbetsförmedlingen säger att de inte kan hitta jobb åt en, psykiatrin säger att man bör arbetsträna och Försäkringskassan anser att man är arbetsför. 

Insatsen kommer inte till stånd, man får inga pengar från Försäkringskassan och i bästa fall leder det bara till att ärendet tas om och man blir bidragsberoende.

Läs mer i RSMHBloggen.

Viska:s självhjälp: Arbete och sysselsättning.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-04-17 13:32
Vid schizofreni ger försämrad kognition sämre arbetsförmåga och det är saker som dålig närminne, koncentrationsförmåga och problemlösning, som främst spelar in. Också nedsatt socialförmåga är ett arbetshandikapp idag och man utestängs därmed från många arbeten, där samarbete med andra krävs.

Det kan vara så att andra med psykiska besvär har kognitiva svårigheter, som försvårar arbete. Kan förekomma vid depression. Om det är så kan psykiatrin ge minnesträning som kan förbättra arbetsförmåga. Det finns en sajt som har ett gratis hjärntest Test My Brain av proffsklass.
http://www.viska.se/index.php/sjalvhjalp/6120-testa-sjalv-dina-kognitiva-brister
Du kan själv mäta din tankeförmåga.

Hjärnträning + IPS-modellen kan ge arbete hos 60 % med schizofreni medan enbart IPS-modellen ger 30 % arbete. Alla med schizofreni, som vill jobba kan få arbete via IPS-modellen.

http://www.battrepsykosvard.se/wp-content/uploads/2014/06/kunskapsblad_ips.pdf
Geta
#1 Geta 2016-04-15 19:47
Det verkar som den enda lösningen vid schizofreni är att sjukpensionera personen. Då blir det lugnt på alla fronter. Det går inte att slåss mot väderkvarnar.

Du har inte rätt att posta kommentarer