Patienter blir alltmer viktiga som lärare i medicinsk utbildning världen över.

Från att ha varit passiva åskådningsobjekt i medicinsk utbildning, så har patienterna alltmer antagit en ökande aktiv roll i utbildningen av läkare.

I en systematisk översikt av litteraturen sedan 1970 i British Medical Journal visas de olika roller och hur patienter undervisar studenter, doktorer och andra patienter.

Patientens unika perspektiv som konsumenter av hälsovård kan ge nya insikter och förståelse, som förbättrar medicinsk vård.

Somliga föredrar att bli undervisade av patienter snarare än doktorer. Med rätt undervisning och ekonomisk ersättning, kan patienter göra en värdefull insats i medicinsk utbildning.

Kommentar:

Det är särskilt viktigt i utbildningen i psykiatri att ha patienter, som undervisar. Om vi ser tillbaka så kan vi konstatera att vården för schizofreni drastiskt förändrats från mentalsjukhus till dagens öppenvård. Det innebär att vården tidigare har haft fel och vad säger att alla vårdinslag idag är korrekta?

Genom att studenterna tidigt har kontakt med patienter med lång erfarenhet och stabil sjukdom, så kan de få värdefulla insikter i diskriminering och sociala problem, som föreläsare kan ha svårt att levandegöra, eftersom de själv aldrig upplevt det. Schizofreni och alla psykiska sjukdomar diagnosticeras efter symptom, som patienterna berättat om och därmed är medvetna om. Idag återhämtar sig nästan 50 % efter schizofreni. Det är också väldigt viktigt att studenterna får träffa en patient som återhämtat sig. Det skulle göra psykiatrin mer intressant som specialitet och kanske hjälpa att lösa den brist på psykiatriker vi har idag. Läkare vill helst arbeta inom områden där patienterna kan bli återställda.

Patienter som lärare i medicinsk utbildning är en viktig fråga för patientföreningar att driva.

Källa:

Geoff Wykurz och Diana Kelly
Developing the role of patients as teachers: literature review
BMJ 325:818-821(2002)

Du har inte rätt att posta kommentarer