Fredrik Gothnier

Fredrik Gothnier, RSMH. Bara 8 % av de som finns i Psykosregistret arbetar mer än 50 %.

Synen på personer med psykisk ohälsa och synen på bidragstagare eller personer med svårigheter i vardagen har hårdnat.

Det börjar kastas onda blickar på bidragstagare, samtidigt som det ofta verkar som om man lätt fastnar i systemet och blir beroende av bidrag för alltid.

Samtidigt talar staten om sparbeting och att de vill minska sina utgifter.

Det betyder sänkta bidrag eller att fler utförsäkras och blir helt utan ersättning.

Läs mer i RSMHBloggen.

Läs Viska:s Arbete och sysselsättning.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2017-05-18 13:51
Det som fattas idag är IPS-modellen till alla kliniker. Idag kan bara 17 % av klinikerna erbjuda den. IPS-modellen ger 30 % chans till arbete. Idag står sjukersättning och aktivitetsersättning för 60 % av samhällets kostnader för schizofreni. Så att fler kommer i arbete minskar samhällets kostnader. Men målet har aldrig varit att de med schizofreni skall jobba utan att de inte skall vara inlagda eller bo på gruppboende som är dyrt. Det målet är nått kan man säga så nästa mål blir arbete åt alla troligen. En med schizofreni idag tillbringar bara 2 % av tiden hos psykiatrin. På mentalsjukhusens tid 100 % dvs 50 gånger friskare idag om man ser på vårdbehovet.

Du har inte rätt att posta kommentarer