Länge har schizofreni förknippats med kognitiv nedsättning, men nu kan det även finnas vid bipolär och depression.

En studie gjordes på 158 personer med schizofreni, bipolär och depression, där förmågan att sköta sin ekonomi, kommunikationsförmåga, socialförmåga och kognitiv förmåga mättes.

Bättre arbetsminne (viktigast), uppmärksamhet, tankehastighet och exekutiv förmåga gav bättre funktionsförmåga tillsammans med bipolär och depression.

Att mäta kognitiv förmåga kan vara ett sätt att förutse funktionsförmågan oavsett diagnos.

För socialförmåga är mindre negativa symptom viktigast, men även exekutiv förmåga och uppmärksamhet.

Vid psykisk sjukdom kan det vara viktigt att mäta kognitiv förmåga för att fånga in de med kognitiva svårigheter.

Läs mer hos Science Trends.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2018-10-09 18:59
Funktionsförmågan testades med University of California, San Diego Performance-Based Skills Assessment, där får man skapa en inköpslista, hantera pengar och räkna ut växel, betala räkningar osv. Det handlade alltså inte om hur man skötte sin ekonomi. Läs mer här:

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_San_Diego_Performance-Based_Skills_Assessment
Admin1
#3 Admin1 2018-10-08 17:48
Intressant att de tog upp att sköta sin ekonomi. Troligen orsakas de flesta ekonomiska problem av dålig förmåga att sköta sin ekonomi. I Schweiz har man gjort en undersökning av schizofreni och pengarna som blir över (10%) går mest till cigaretter, alkohol, cannabis och kafébesök som är inte bra för psykiska hälsan. Nöjen tog 30 % av de som blev över. De som gjort studien tyckte att det behövs hjälp med ekonomin.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17901909
Geta
#2 Geta 2018-10-07 19:38
Det är viktigt också hur lätt man återfaller i psykos vid påfrestningar och vad som utlöser psykoser.
Admin1
#1 Admin1 2018-10-07 19:11
Det är väl för arbetsförmågan detta är viktigt, men viktigt att veta att socialförmåga är idag viktigt för många arbeten, så enbart kognitiv förmåga räcker nog inte för alla jobb. Det finns ett nättest som heter Test my brain och som är lika bra som proffstesterna med psykolog. Jag har själv gjort testet. För mig var det normalt eller bättre än normalt. Det skumma var att jag hade mycket större ordförståelse än normalt trots att det var engelska ord. Man får en hjärnprofil och där kan man sortera efter det man är sämst på.

Du har inte rätt att posta kommentarer