Personer med schizofreni som får tillgång till individanpassat stöd till arbete får avsevärt bättre resultat jämfört med traditionell rehabilitering.

Nästan hälften får en anställning inom 18 månader jämfört med bara var tionde av de som får traditionella insatser. 

Läs mer i Dagens Samhälle.

Kommentarer   
Geta
#4 Geta 2018-10-17 20:13
Mina anhöriga hade aldrig accepterat att jag hade gått i sjukpension direkt som tjugoåring. Kände pressen på mig.
Admin1
#3 Admin1 2018-10-17 19:40
Jag tänkte själv direkt ansöka om sjukersättning efter insjuknandet, men psykiatern övertalade mig att fortsätta. Tror inte det är bra att fortsätta med samma arbetsgivare, som jag sedan länge ansåg urkass. Jag tror endera får man ett annat acceptabelt jobb hos annan arbetsgivare eller så sjukersättning. Omplacering hos samma arbetsgivare tror jag inte på, men instinktivt visste jag vad som var rätt direkt.

Just hur man skall göra med de som redan har ett jobb och sedan insjuknar krävs nog mer forskning på.
Geta
#2 Geta 2018-10-17 19:27
Håller med! Man blir diskriminerad i arbetslivet vid omplacering. Det slipper man med sjukersättning och pension. Då kan man välja vilka man vill umgås med.
Admin1
#1 Admin1 2018-10-17 18:56
Det är bara 17 % av klinikerna, som kan erbjuda IPS-modellen. Här var det 50 % som ville få arbete som fick det. Men viktigt att komma ihåg att det är de som vill jobba som har 50 % chans till jobb. Nu vill inte alla jobba, så att med IPS kommer inte de arbetande öka från 10 % till 50 %. Det blir betydligt lägre. De som har haft ett hyfsat betalt jobb före insjuknandet förlorar ekonomiskt på att jobba. Jag är själv tveksam till arbete för det gör att jag känner mig utstött och att min utbildning är bortkastad. Såna känslor har jag inte alls med sjukersättning.

Du har inte rätt att posta kommentarer