En ny dom kan göra det lättare att få rätt mot Försäkringskassan vid psykisk sjukdom.

Vi uppmanar alla som nekats stöd att överklaga, skriver Barbro Ronsten och Håkan Jarmar, från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Läs mer hos Expressen. Tack vnv för tipset!

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2019-07-14 18:49
Citat:
"Detta konstaterar nu även Kammarrätten i Stockholm i en dom från den 4 juni i år (Målnummer 9520-18). Rätten upphäver i den domen Försäkringskassans avslag på ansökan om sjukpenning från en person med svår depression. Motiveringen är att det är orimligt att kräva objektiva undersökningsfynd när inga sådana kan finnas. Domen kan leda till att det blir lättare för personer med psykisk ohälsa som saknar arbetsförmåga att få rätt till ersättning."

Schizofreni är lite speciellt för har man diagnos enligt DSM5, så har man nedsatt arbetsförmåga i och med diagnosen. Vid diagnos enligt ICD-10 krävs inte nedsatt arbetsförmåga och då får 10 % fler schizofrenidiagnos. Arbetsterapeuterna är experter på arbetsförmåga. Möjligen kan test på kognitiv förmåga ge besked om arbetsförmåga finns.

Du har inte rätt att posta kommentarer