Arbetsmarknadspolitiken för arbetssökande personer med funktionsnedsättning måste reformeras.

”Situationen har sett likadan ut i många år”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

”Oavsett konjunkturläge är andelen arbetslösa med funktionsnedsättning lika stor.

Nu har regeringen möjlighet att göra ett ordentligt omtag av de befintliga stöden och då krävs mer än en reformering av Arbetsförmedlingens uppdrag och funktion.”

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2020-02-15 18:42
Det är bara 8 % med psykossjukdom, som jobbar med än 50 %. De som främst bör få arbete är de med garantipension. De bör man satsa på maximal. För högutbildade som jag själv, som jobbat är tyvärr sjukersättning nödvändigt. Pga diskriminerande arbetsmarknad plus att arbete inte ger större inkomst efter skatt än sjukersättning. Studier har en paradoxaleffekt vid psykossjukdom genom att den försvårar arbete istället för att underlätta det.

Du har inte rätt att posta kommentarer