Schizofreni 9:e vanligaste orsaken till arbetsoförmåga i världen enligt WHO.

Största orsakerna till arbetsoförmåga i världen 1990 mätt i år av arbetsoförmåga.

Arbetsoförmåga skapad av sjukdom är ett viktigt sätt att bestämma hälsan hos befolkningen.

Dessa mätningar började Världshälsoorganisationen (WHO) med först 1996.

Tidigare har mest dödligheten uppmärksammats, men det är intressant att sjukdomars dödlighet och arbetsoförmåga skiljer sig mycket åt. Båda faktorerna är viktiga att ta hänsyn till.

Kommentar:


En gissning är att schizofreni kommer att försvinna från denna tio i topp lista 2010. En ökad satsning på rehabilitering och bättre vård kommer säkert att ge resultat. I Sverige kan situationen förbättras redan nästa år, eftersom en aktivitetsgaranti kommer ersätta förtidspension för personer under 30 år. Eftersom idag kanske högst 20 % arbetar, så finns det utrymme för stora förbättringar. Intressant hade varit om WHO hade räknat hur arbetsoförmågan varierade mellan olika länder och kulturer.

Källa:

Leading causes of disability worldwide, 1990, in years of life lived with disability
BMJ 325:947 (2002)

Du har inte rätt att posta kommentarer