Tomas Boman

Arbetsmarknaden är tuff för personer med olika typer av funktionsnedsättningar och särskilt för kvinnor med psykisk problematik.

– Personer med psykiska funktionsnedsättningar, till exempel adhd och autism, möter de största barriärerna på arbetsmarknaden. De har svårare att få jobb och utsätts för diskriminering i större utsträckning jämfört med andra personer, säger Tomas Boman.

Det visar studier som Tomas Boman vid Högskolan i Gävle har gjort inom handikappvetenskap.

Läs mer hos Högskolan i Gävle.

Du har inte rätt att posta kommentarer