Brev till arbetsmarknadsministern:

Enligt en undersökning utförd av Statistiska centralbyrån ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2019” visar att 13 procent av befolkningen i åldern 16–64 år har någon funktions-nedsättning vilket motsvarar omkring 806 000 personer.

Bland personer med funktions-nedsättning bedömer 73 procent att funktionsnedsättningen begränsar möjligheten att arbeta.

Läs brevet, som pdf-fil.

Du har inte rätt att posta kommentarer