Jämfört med traditionell arbetsrehabilitering ökar IPS troligen möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Med ett undantag fungerar IPS lika bra i länder med olika välfärdssystem respektive arbetsmarknad (Faktaruta 2); ett starkt rättsligt skydd mot uppsägning, såsom i Sverige, innebär en något svagare effekt av IPS.

SBU:s samlade bedömning är ändå att IPS ökar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer hos SBU.

Du har inte rätt att posta kommentarer