För många personer har ett ideellt engagemang, såsom i en förening, hälsofrämjande och rehabiliterande effekt.

Deltagande i föreningsliv och andra ideella engagemang gör att människor kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga.

Detta tar Försäkringskassan inte hänsyn till skriver NSPH till utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning samt förmåner
vid rehabilitering, S 2020:04.

Läs mer hos här (pdf-fil).

Ideella engagemang kan ha en hälsofrämjande effekt för de som lider av psykisk ohälsa med sjukersättning, men dagens regler i socialförsäkringen tar inte hänsyn till detta. Det skriver Jimmie Trevett och Anki Sandberg i Altinget.

Du har inte rätt att posta kommentarer