Som projektledare ansvarar du för att materialet (film och text) färdigställs och publiceras såväl fysiskt som digitalt. 

Du ska ta fram en kampanjplan och sätta den i verket under hösten.

Efter satsningens slut ska aktiviteterna också redovisas till Folkhälsomyndigheten.

Som projektledare ansvarar du också för att samordna de konsulter som arbetar med materialet.

Anställningsform Projektanställning till och med 31 december

Anställningens omfattning 50 %

Tillträde Snarast, dock senast 1 september

Ort Stockholm

Läs mer hos RSMH.

Du har inte rätt att posta kommentarer