Forskare har identifierat kognitiva faktorer, som verbalinlärning och minne, vilka kan förutse framgång i arbetsrehabilitering för personer med schizofreni.

Arbetsrehabilitering kan hjälpa personer med schizofreni till att hitta avlönade arbeten, men hur arbetet lyckas kan direkt påverkas av kognitiva brister.

112 personer med schizofreni i USA, som ingick i olika arbetsprogram intervjuades.

Kognitiv utvärdering skedde med undersökning av verbalinlärning och minne, uppmärksamhet, hastighet att bearbeta information och handlingskraft.

Efter 4 månader utvärderades arbetsförmågan på ett standariserat sätt och den var kopplad till en bättre neurofysiologisk förmåga.

Verbalinlärning och minnesförmåga, hastighet att behandla information, handlingsförmåga och kognitiva disorganisationssymptom kunde förutse framgång i arbetet inklusive arbetad tid och lön.

Arbetsrehabilitering verkar bäst på att ordna jobb, men hjälper inte nödvändigvis personerna med själva arbetet noterar forskarna.

För att de med schizofreni skall lyckas i arbetslivet är båda elementen nödvändiga: stöd för att hitta ett arbete och nödvändiga färdigheter i att upprätthålla ett arbete på den öppna marknaden.

Kommentar:

I Sverige har man börjat med SIUS-konsulenter på Arbetsförmedlingen, som ordnar arbete och hjälper med arbetsträning på arbetet samt stöd. Med en sådan strategi uppskattas 60-80 % av de med schizofreni kunna arbeta.

Källa:

Schizophr Res 2004; 70: 331-342


Du har inte rätt att posta kommentarer