Svar till Stefan Larssons (M) och Anna Mannfalks (M) debattartikel angående Fontänhusen med rubriken ”Vad gör S åt psykisk ohälsa i arbetslivet”, publicerad den 6 december.

Socialdemokraterna vill driva kommunal Fontänhusverksamhet istället för att anlita Fontänhuset.

Läs mer i Kristianstadsbladet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2021-12-18 15:08
Vanlig arbetsrehabilitering med praktik brukar ge arbete hos 17 % med schizofreni. Normalt arbetar 8 %. Men bäst resultat ger IPS-modellen som ger arbete hos 70 %. IPS-modellen sker i samarbete med psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Du har inte rätt att posta kommentarer