Förslaget som omfattar personer med sjuk- och aktivitetsersättning har nyligen varit på remiss.

Regeln ska ses som en skyddsregel som ska freda aktiviteter som inte ger inkomst och som sammanlagt understiger tio timmar.

Men problemet är att tio timmar är otillräckligt och att individens demokratiska rättigheter därmed begränsas.

Läs mer hos RSMH.

Förslaget begränsar demokratiska rättigheter och rimmar illa med mänskliga rättigheter och FN:s Funktionsrättskonvention. Det skriver representanter för Funktionsrätt, Barncancerfonden, DHR, Hjärnfonden och Studieförbundet vuxenskolan skrivs i Altinget.

Du har inte rätt att posta kommentarer