Åtskilliga artiklar, inte minst här på ledarsidan, har skrivits om funktionshindrades rätt till arbete.

Just rättighetstanken har varit utgångspunkten.

På ett mer övergripande plan har det handlat om att hålla ihop ett samhälle.

Läs ledaren i Dagens Nyheter.

 

Socialstyrelsen har publicerat två nya vägledningsskrifter för vård av psykisk sjukdom: en introduktion till Shared decision making och en vägledning för individanpassat stöd till arbete enligt IPS-modellen.

 

Det är sorgligt att tänka på all begåvning samhället förslösar genom att inte ta vara på funktionshindrade människors kapacitet.

Pengar skulle kunna sparas i både socialtjänsten och hälsovården med rätt typ av stöd, kanske med hjälp av en ”livslots”.

Läs mer vad Åsa Moberg skriver i MyNewsDesk.

sol

Utopin om ett samhälle där människor inte lever i utanförskap är möjlig.

Solkraft i Skellefteå startade för att möta patienterna när mentalsjukhusen lades ner.

Där finns 700 människor som arbetar och är behövda, även fd kriminella och missbrukare är välkomna.

Psykiatri, kommun, försäkringskassa, arbetsförmedling och många andra samarbetar runt de enskilda, då minskar återinläggningarna hos psykiatrin drastiskt.

Istället går 10 procent varje år vidare till vanliga arbeten eller studier.

En film av Leif Stenberg och Håkan Pieniowski.

Sändningstider: En plats i solen
SVT2 tor 24 maj kl 20.00
SVT2 fre 25 maj kl 16.20
SVT2 lör 26 maj kl 13.10
SVT2 sön 27 maj kl 01.20

Arbetsterapeuten Ulla Nygren har skrivit avhandligen: Individual Placement and Support (IPS) inom en socialpsykiatrisk kontext.

En väg till arbete för personer med psykiskt funktionshinder?, som är det effektivaste sättet att få arbete om man har schizofreni.

Läs mer här. Avhandlingen finns att läsa som pdf-fil.

I Sänkta trösklar - högt i tak presenteras FunkA-utredningens förslag till förstärkning och förändring av de arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning.

Utredningens förslag: Två huvudsyften - utveckling respektive trygghet

Utredningen anser att regelverket för de nuvarande stödformerna är svåröverblickbart.

Utredningen föreslår därför att lönestöden vid anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga inordnas under endast två huvudsyften - utveckling respektive trygghet.

De som får lönestöd för utveckling får insatser för att förbättra arbetsförmågan under max 2 år, medan de med lönestöd för trygghet får en trygg anställning.

Läs mer på Regeringens hemsida