Som projektledare ansvarar du för att materialet (film och text) färdigställs och publiceras såväl fysiskt som digitalt. 

Du ska ta fram en kampanjplan och sätta den i verket under hösten.

Efter satsningens slut ska aktiviteterna också redovisas till Folkhälsomyndigheten.

Som projektledare ansvarar du också för att samordna de konsulter som arbetar med materialet.

Anställningsform Projektanställning till och med 31 december

Anställningens omfattning 50 %

Tillträde Snarast, dock senast 1 september

Ort Stockholm

Läs mer hos RSMH.

Hög- eller lågkonjunktur spelar inte någon större roll, sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. ”Det här är oerhört kostsamt både för samhällsekonomin och den enskilde.

Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.

Har du upplevt ”glapp” i samband med stödinsatser på väg ut i arbete?

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och ge förslag på hur stödet kan förbättras?

Läs mer hos RSMH.

RSMH:s projekt Seciso 2.0 handlar om att bygga upp och utbilda i metoder för stöd i utbildning.

Syftet är att stötta elever och studenter att kunna genomföra sin utbildning och motverka skolavhopp.

Läs mer hos RSMH.

Caroline Nilsson

Denna gång vet jag knappt i vilken ände jag ska börja.

Det jag vet är att kartan ritas om sedan jag bestämde mig för att skriva ett inlägg om kroppsterapi, så det kommer handla om något helt annat – när livet skaver.

Självklart ställer pandemin till det för oss på alla håll och kanter, men det som jag tänker berätta om och som nyligen hänt och som jag försöker ta mig upp ifrån hade kunnat hända utan pandemi.

Det har hänt förr, men denna gång var det på ett annat sätt. Låt mig berätta!

Läs mer i RSMHBloggen.

RSMH driver ett projekt som riktar sig till anhöriga till myndiga personer med psykisk ohälsa.

Nu söker vi personer som vill vara cirkelledare inom projektet.

Läs mer hos RSMH.