Gunilla Granqvist, Sandra Bäckström, Maria Lundgren och Birgitta Perman gör skillnad för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller psykossjukdom. Foto: Helene Markström

Genom ett nystartat samverkansprojekt – Tidsam – erbjuds nydiagnostiserade personer med psykossjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hjälp att komma ut i arbetslivet eller att studera vidare.

Projektet drivs i samverkan mellan socialtjänsten och den psykiatriska rehabiliteringsenheten vid Piteå sjukhus.

Läs mer hos myNEWSdesk.

Vill du bli studiecirkelledare och hålla i de studiecirklar som vi har tagit fram med hjälp av Begripsam?

Som studiecirkelledare kommer du, tillsammans med ABF, att erbjuda studiecirklar om den digitala världen.

Du får tillgång till digitala lådor med prova på-material.

Utbildningen sker i Stockholm, Malmö och Umeå två olika dagar och totalt 4 timmar.

Läs mer hos RSMH.

Paulina Tarabzcynska

Nio kronor i timmen.

Billig arbetskraft, ska man vara tacksam!?

Jag kan inte låta bli att bli förbannad, bitter och irriterad när jag tänker på detta. 

Dom kallar det habilitering/praktik, jag kallar det slavarbete!

Läs mer i RSMHBloggen.

En ny dom kan göra det lättare att få rätt mot Försäkringskassan vid psykisk sjukdom.

Vi uppmanar alla som nekats stöd att överklaga, skriver Barbro Ronsten och Håkan Jarmar, från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Läs mer hos Expressen. Tack vnv för tipset!

Förra året blev 6 000 studenter med psykisk funktionsnedsättning beviljade stöd. Foto: Anders Wiklund/TT

Antalet studenter som har en psykisk funktionsnedsättning och som därför får hjälp med att klara sina studier har ökat stort de senaste åren.

Gruppen är nu åtta gånger större jämfört med ett decennium sedan.

Ökningen väntas fortsätta och en av förklaringarna tros vara att gruppen blivit mer synlig i samhället.

Läs mer hos  SVT. Tack wasp för tipset!

Radio Totalnormal gör radio av och med personer med psykisk ohälsa. Foto: Radio Totalnormal

Det prisade radioprogrammet, som gör radio av och med personer med psykisk ohälsa, hotas av nedläggning efter att stödet från Socialstyrelsen minskat.

I elva år har radioprogrammet Radio Totalnormal skapat radio av och med personer med psykisk ohälsa.

Det har vunnit Stora Journalistpriset två gånger, men nu hotas programmet av nedläggning efter att stödet från Socialstyrelsen minskat.

Läs mer hos P4 Stockholm.