En ny studie tyder på att personer med schizofreni upplever stor stress efter utskrivning från sjukhus och därför behöver egentligen hjälp för att klara denna period.

110 personer ingick i studien, men bara 4 % kände ingen stress alls.

Vanligaste stressen var psykotiska symptom (31 %) och bostadsproblem (28 %).

Nästan hälften kände sig ensamma eller hade sociala problem.

En tredjedel var stressade över arbete och sin framtida hälsa.

Från sajten Hubin.

Du har inte rätt att posta kommentarer