Schizofreniförbundet startade förra året ett projekt PPP för att utvärdera Psykosvården i landet. 

Projektet har avancerat så att försöksversionerna av enkäterna är klara och har testats i fem kommuner Uppsala, Piteå, Solna-Sundbyberg, Oskarshamn och Karlstad under hösten.

Enkäterna riktar sig till 3 nivåer brukare + anhöriga, psykiatrin samt kommunerna.

De går att studera enkäterna på hemsidan - de finns som pdf-filer under rubriken Enkäter.

Resultatet kommer i form av en delrapport under januari-februari 2003.

Under mars 2003 skall metoden vara klar och sedan skall beslut tas hur den skall användas.

Du har inte rätt att posta kommentarer