Romanov kommisionen har lagt fram ett reformförslag för den kanadensiska vården.

Det uppseendeväckande är en stor satsning på hemvård vid psykisk sjukdom, där vård som tidigare skett på sjukhus, läkarmottagningar och vårdhem skall nu kunna erbjudas i hemmet.

Fördelarna anses att det bevarar självständighet och hälsan bättre. Det finns också undersökningar som tyder på att hemvård förebygger olyckor och sparar akutvård.

Hemvården består främst av två saker. En kontaktman, som skall hålla kontakt och övervaka hälsan.

Det andra är hemintervention för att hjälpa personer, som tidvis har störande beteende. Det beteendet ger nu ofta orsak till sjukhusinläggning.

Kommentar:

Fler länder än England verkar reformera mentalvården. De engelska rekommendationerna pläderade också för vård i hemmet, men de verkar mycket mer detaljerade och bättre än de kanadensiska.

Källa:

Schizophrenia.com
Canadian Mental Health Association

Du har inte rätt att posta kommentarer