En ny inventering av äldre­psykiatri är genomförd. Ytterligare försämringar har skett sedan den förra inventeringen 1999–2000.

I en majoritet av landets 21 landstingsområden saknas specialiserad verksamhet för äldre med vanliga psykiska sjukdomar som depression, ångest och psykos.

Slutenvårdsplatserna har reducerats med nästan hälften.

Utredning och behandling enligt vårdprogram sker endast undantagsvis vid andra tillstånd än demens.

Andelen tjänsteutrymmen för specialister inom äldrepsyk­i­a­tri har minskat, liksom antalet neuropsykologer.

Tillgången till steg 1-utbildad personal i psykoterapi är närmast försumbar.

Äldrepsykiatrin är i starkt behov av en genomtänkt utvecklingsstrategi.

Utbildningen i äldrepsykiatri måste förstär­kas. En äldrepsykiatrisk spe­cia­listmottagning i varje lands­­tingsområde är ett minimikrav.

Berörda och ansvariga myndigheter måste verka för ökad uppmärksamhet på äldre med psykisk ohälsa.

Läs mer i Läkartidningen. Tack, wasp för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer