En patient som säger till sin psykiater att han har ormar i magen riskerar att klassas som psykotisk.

Men i vissa kulturer är det bara ett sätt att uttrycka olust.

Den transkulturella psykiatrin har utvecklats för att tackla de utmaningar som möter läkare och patienter i den mångkulturella vården.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer