Anna Odell har genom sitt sakliga sätt att debattera, bidragit till att ge alla med allvarlig psykisk sjukdom hopp: det är möjligt att efter en psykos återinträda i innanförskapet, där de ”tills vidare normala” vistas.

Och hon har visat att konsten fortfarande kan vara en samhällspåverkande kraft, skriver Åsa Moberg och Torsten Kindström i Svenska Dagbladet.

Tack Geta för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer