Stress och psykisk ohälsa drabbar tämligen ofta läkare.

Läkare kan känna särskilda hinder för att söka hjälp och idkar ofta självbehandling, vilket kan vara riskfyllt.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer