En amerikansk undersökning visade att:

80 % av de med schizofreni ansåg att deras psykiater behandlade dem hövligt och med respekt.

66 % hade extrem eller stor tillit till sin psykiater.

78 % ansåg att psykiaterns förklaringar var lätta att förstå.

66 % kände att psykiatern tänker på deras emotionella behov.

54 % är mycket bekväma med att diskutera val av olika medicin med sin psykiater.

Läs mer på PRNewswire.

Du har inte rätt att posta kommentarer