Vid schizofreni ökar risken för kroppsliga sjukdomar, som hjärtsjukdomar, högt blodtryck, fetma och diabetes.

Fler riskfaktorer för dessa sjukdomar finns också som fetma, rökning och mediciner som ger viktökning.

En kanadensisk undersökning med en kontrollgrupp normalpersoner visade att fetma var dubbelt så vanligt vid schizofreni, medan diabetes var lika vanligt som hos normalpersoner.

De med schizofreni gjorde lika många läkarbesök hos den vanliga vården som kontrollgruppen, medan inläggningar inom kroppssjukvården var dubbelt så vanliga vid schizofreni.

22 % av de med schizofreni ansåg sig ha otillgodosedda medicinska behov, medan 12 % hos kontrollgruppen.

Läs mer i PsychCentral.

Du har inte rätt att posta kommentarer