Inom psykiatrin har fokus legat på utbildning för baspersonal och stöd till samverkan, medan den kliniska forskningen inte prioriterats i lika hög grad.

För att lyfta psykiatrin är det nu dags för en stor, bred, uthållig och riktad satsning på psykiatrisk klinisk forskning.

Läs mer i Läkartidningen.

Tror inte detta hjälper. Det som behövs är kunskaper hur man kan förändra psykiatrin i praktiken och snabbare tillämpa viktiga forskningsresultat. Skicka ut psykiatrikonsulter till klinikerna som hjälp och stöd i förändringsarbetet.

Du har inte rätt att posta kommentarer