Dagsjukhus startades i Ryssland på 20-talet och spreds till andra länder. De har minskat i användning sedan 70-talet , men kan vara på väg tillbaka igen. En utvärdering av dagsjukhus för totalt 2268 patienter har gjorts av Cochrane och fann att det var lämpligt för 23-38 % av patienterna som idag får "vanlig" psykiatrisk sjukhusvård och sänkte kostnaderna med 21-37 %. De med dagsjukhusvård förbättrades snabbare än vid vanlig sjukhusvård.

I England och på många andra håll är akut hemvård av speciella kristeam alternativet till sjukhusinläggning. Vård i hemmet är lämplig för 55 % och tycks reducera kostnader och vara mer uppskattad. Dagsjukhus och hemvård har inte jämförts, men sannolikt är hemvård billigare. Nackdelen med hemvård är att minst två vårdare måste av säkerhetsskäl vara med och resorna mellan patienterna tar tid, särskilt i städer med rusningstrafik.

Dagsjukhus är effektivare då ett fåtal sjuksköterskor kan ha kontakt med ett stort antal patienter och behandling kan ges via gruppterapi till många patienter samtidigt. Psykiatriker finns tillgängliga. Om dagsjukhus kan kombineras med uppsökande team för de som inte kommer dit samt sängplatser för de som är för dåliga att vara hemma kan det bli fördelaktigare än hemvård. En studie som jämför dagsjukhus vård med hembaserad vård är önskvärd.

Kommentar:

Personligen tycker jag att argumenten för dagsjukhus inte är så stora, som anförs här. Sjukhus är inte berömda för att vara effektiva precis. Tvärtom. Min egen erfarenhet av psykiatrisk sjukhusvård begränsar sig till max 1-2 veckor. Vården bestod av att en sköterska delade ut medicin morgon och kväll. Måltider och kaffepauser annonserades av en av personalen 4-5 gånger per dag. Längsta pratstunden var ronden med psykiatrikern i några minuter.

Denna typ av vård kan med fördel ske i hemmet. Hemvården kan bedrivas av en sköterska med en väktarutbildad person som chaufför. Två läkare eller två sjuksköterskor kanske inte ökar säkerheten utan kostar bara. Vård i hemmet kan jag tänka mig kan vara mycket bättre, eftersom patientkontakten blir bättre och längre än på sjukhus. På ett sjukhus finns mycket, som distraherar personalen. Gruppterapier kan ske även i hemvård, även om det inte sker i hemmet utan i annan lokal. Personer, som bor centralt i Stockholm eller där trafiken hindrar uppsökande verksamhet kan ju få dagsjukhusvård eller "klassisk" psykiatrisk vård. Psykiatriker kanske inte behöver uppsöka patienter direkt nu, när 3G-nätet finns och kommunikation med patienten kan ske billigt med mobiltelefon med TV-kamera? Utvecklingen inom mobiltelefonin kan göra att fördelarna med hemsjukvård dominerar igen.

Källa:

Max Marshall
Acute psychiatric day hospitals
BMJ 327:116-117 (2003)

Du har inte rätt att posta kommentarer