Nå Ut-teamet inom öppenvårdspsykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har utsetts till Bästa team 2010.

Utmärkelsen har teamet fått av Svensk sjuksköterskeförening för sitt arbete bland patienter med psykos, främst schizofreni.

Genom att ta fasta på patientens egna mål för ett bra liv ute i samhället ger teamet stöd och behandling i samverkan med patienten och närstående.

Läs mer på MyNewsDesk.

Du har inte rätt att posta kommentarer