Undanta psykiatrin från den rådande valfrihetsdoktrinen, som ställer vissa individers fria val och självbestämmande högst på dagordningen – på bekostnad av de psykiskt långtidssjuka som främst suckar efter social rättvisa.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer