En årlig minskning av antalet psykiat­riska vårdplatser i England kan kopplas till en ökning i antalet tvångsinläggningar påföljande år.

Läs mer i Läkartidningen. Tack Isa-Alise för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer