Läkartidningen 34/2011 (sidorna 1544-5) pekar Herman Holm, Anna Björkdahl och Emma Björkenstam bland annat på de stora regionala skillnaderna i tvångsvård i landet.

Som ytterligheter lyfter man fram Stockholms läns landsting och Västmanland, de två landsting som ligger högst respektive lägst vad gäller tillämpning av tvångsvård.

Författarna anger skillnader i bedömning och tillämpning av kriterierna för tvångsvård som sannolik huvudorsak till den stora variationen.

Hot om tvångsvård vid inläggning nämns som ett negativt typexempel i sammanhanget.

Läs mer vad Rosmarie Cizinsky Sjödahl skriver i Läkartidningen. Tack Isa-Alise för tipset!

Du har inte rätt att posta kommentarer