"Reformens stötestenar
Många av de uppsatta målen nåddes inte under de tre första åren.

Den treåriga utvärderingsplanen var för kort.

Här är några av de faktorer som Markström anser försvårade genomförandet:

"Det var inte lätt att integrera personer i samhällslivet som isolerat sig av egen vilja eller institutionaliserats av psykiatrin, reformen krävde koordinerade förändringar inom två stora organisationer, genomförandet sammanföll med en lågkonjunktur, och reformen kom efter flera andra stora kommunaliseringsreformer."

Urban Markströms avhandling om Psykiatrireformen recenseras av Karl Grunewald i Läkartidningen 100 2961-2962 (2003).

Du har inte rätt att posta kommentarer