Efter två års kartläggning är omfattningen av tvångsåtgärder inom psykiatrin fortfarande okänd.

Regeringen vill nu stärka rättssäkerheten för de här patienterna.

Under förra året spändes patienter i psykiatrin fast i bältessängar mer än 3.300 gånger, enligt färska siffror från Socialstyrelsen. Men det skedde egentligen oftare än så.

– Vi vet i dag inte hur många tvångsåtgärder som utförs.

Underrapporteringen är fortfarande ett problem, säger Herman Holm, som är överläkare i psykiatri i Malmö och arbetar med projektet ”Bättre vård, mindre tvång” på Sveriges Kommuner och landsting, SKL.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Du har inte rätt att posta kommentarer