Psykiatrin måste få mer resurser och ska prioriteras, löd slutsatsen efter mordet på Anna Lindh.

Men i dag har kostnaderna för psykiatrin ändå bara ökat marginellt och en del landsting har till och med dragit ner.

Psykiatrins andel av landstingens sjukvårdskostnader har legat konstant på runt nio procent under de senaste åren, trots att landstingen fått tydliga uppfodringar uppifrån om att satsa mer på psykiatrin.

Betydligt mer pengar satsas varje år på den specialiserade somatiska vården, alltså den vård som har med den fysiska kroppen att göra.

Förra året kostade den specialiserade somatiska vården 110 908 miljoner kronor och psykiatrin 18 797 miljoner kronor.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2012-07-27 13:39
Det anses att inom psykiatrin får man dåligt med valuta för pengarna. Därför vill man inte kosta på psykiatriska patienter?

Du har inte rätt att posta kommentarer