Felaktiga och uteblivna diagnoser är vanliga och förekommer i 20-50 % vid många sjukdomar t.ex. astma och hjärtsvikt.

Att inte ta sin medicin har liknande omfattning. Ärftliga variationer kan ge biverkningar eller ingen effekt alls hos 10-30 %.

Detta leder till fördyringar för samhället eftersom många som behandlas inte har sjukdomen eller inte får någon effekt.

En möjlig utveckling i framtiden kan bli att läkemedelsföretag sköter hela behandlingen och tar bara betalt för de som får effekt av behandlingen dvs garanterat behandlingsresultat.

Detta prövas redan i England och USA vid MS skriver Läkemedelsvärlden.

Vid schizofreni är nog feldiagnostiken under 10 %, men det kan finnas 10 % som behandlas utan få effekt av läkemedlen. Läkemedelsföretagens främsta insats skulle bestå här av att inkludera psykologiska behandlingar som kognitiv beteendeterapi. Inte säkert att det är intressant för dem.

Du har inte rätt att posta kommentarer