Jimmie Trevett

Idag ska RSMHs dokument Kvalitet ur ett brukarperspektiv presenteras inför publik på ABF-huset i Stockholm.

Jag ser fram emot att dokumentet sjösätts och förhoppningsvis kommer till stor användning i våra föreningar runt om i landet.

Dokumentet innehåller en rad frågeställningar inom olika områden som påverkar livskvalitén för människor med psykisk ohälsa.

Meningen är att det ska användas av representanter för RSMH i brukarråd, samverkansforum eller i diskussioner med beställare.

Med kvalitetsmåtten som stöd är det lättare att vet vilka krav vi kan ställa och det blir lättare att ställa samma krav runt om i landet.

Läs mer i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer