Patienter bör själva kunna skriva i sina journaler.

Det är ett av förslagen när Miljöpartiet vill öka satsningarna på e-hälsa.

Läs mer i Dagens Medicin.