Minskade skillnader. I dag lämnar Patientmaktsutredningen sitt ­slutbetänkande till socialministern.

Utredningen föreslår en ny hälso- och sjukvårdslagstiftning, minskade skillnader i vården mellan landstingen och ett ökat fokus på genus och socioekonomiska faktorer, skriver utredaren Johan Assarsson. 

Ett annat exempel är undersökningar som visar att lågutbildade patienter med schizofreni behandlas mindre ändamålsenligt än medel- och högutbildade patienter.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Du har inte rätt att posta kommentarer