Regeringen ger Ungdomsstyrelsen i uppdrag att kartlägga ungas upplevda psykiska ohälsa.

Läs mer hos Dagens Medicin.

Du har inte rätt att posta kommentarer