Två forskare har konstruerat och testat en ny modell för samarbete för schizofrenivården och ett analysverktyg som kallas Awareness Information Net (AIN) som kan informera vårdpersonalen om hur deras patient med schizofreni har det.

Viktigast är tidig upptäckt av riskfyllda symptom, som med behandling kan fås att minska.

Det mest effektiva är samarbete mellan personalen.

De håller på att utveckla ett system för att övervaka patientens beteende och upptäcka problem, så att både anhöriga, vårdpersonal och patienten själv kan tidigt inleda behandling.

Forskarnas slutliga mål är att utveckla ett automatiskt system som styr behandlingsinsatserna för en enskild patient.

Läs mer hos EurekAlert.

Kommentarer   
Helene
#1 Helene 2013-09-23 00:32
ja och datorn bekräftar schizofreni visst

Du har inte rätt att posta kommentarer