Man talar om en allians mellan personal och personen med psykisk funktionsnedsättning.

Brukarinflytande och delaktighet.

Jag har ju varit med om tuffa tag (både utanför och) inom vården eftersom jag suttit på papper.

Och jag kan vittna om det motsatta, där personalen går in och bestämmer och patienten får gilla läget.

Alltså ingen allians utan ett maktförhållande. Bältessäng, inlåst på rummet och så vidare.

Jag tycker inte vi reflexmässigt ska förkasta detta maktförhållande.

Ibland är man så pass destruktivt funtad, genom rent självskadebeteende, eller självmedicinering, eller så pass psykotisk att man agerar kontraproduktivt och är en fara för sig själv och omgivningen.

Läs mer i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer