Många med schizofreni som gör självmordsförsök efter utskrivning från inläggning har inte blivit bedömda innan om självmordsrisk föreligger visar en dansk undersökning.

Bland de som missades fanns högriskgrupper, som män och personer som just fått schizofrenidiagnos.

Alla med schizofreni bör få självmordsrisken bedömd innan utskrivning och för de med risk bör åtgärder vidtagas för att minska självmordsrisken säger forskarna.

Emellertid fick 89 % självmordsriskbedömning 2009 och trenden är ökande.

Det var dock bara 1 % som begick självmord inom ett år efter utskrivningen, men 8 % gjorde självmordsförsök.

75 % av självmorden drabbade män.

På grund av den låga risken för självmord och problem att många bedömns ha självmordsrisk så ger en riskbedömning modesta resultat.

Läs mer i medwireNews.

Kommentarer   
Nissegossen
#2 Nissegossen 2013-11-12 06:22
På den tiden jag låg inne för psykoser, vet jag inte om de då gjorde några bedömningar ang självmordsrisken, men de satte ju extra vak på mig, när jag försökte hänga mig i min livrem inlagd på avd för vård. (Livremmen gick i två bitar)

Den gången var det ju ett akut behov av hjälp! Det är många ggr, alldeles för många ggr, som jag tagit ställning inför ett omedelbart nära förestående självmord.

Jag har fått PTSD på grund av det. Jag får då svårt att få ro och sova.

Nu, föreligger ingen större självmordsrisk längre, men längre fram om jag blir sjuk i en obotlig kroppssjukdom har jag bestämt mig för att inte hänga kvar i livet till vilket pris som helst.

Det är i så fall en helt oacceptabel livssituation!!! Jag protesterar då mot tillvaron!

Om det finns en Gud, protesterar jag mot vad mitt liv inneburit för mig. Helt oacceptabelt!
yoki
#1 yoki 2013-11-10 10:02
De senaste gångerna jag varit akut till läkare har det varit en väldigt omfattande utfrågning omkring självmordstankar, planer osv. Mycket mer än tidigare.
Min samtalskontakt sa att reglerna har skärpts när det gäller bedömningen av självmordsrisken.
Stämmer det borde det gälla alla.

Du har inte rätt att posta kommentarer