En expert anser att fokusera på att upptäcka schizofreni innan den utbryter är viktigt och bör prioriteras.

Redan vid 10 års ålder kan det gå att märka avvikelser i utvecklingen som signalerar att psykos kan utbryta senare.

Anledningen till att man verkar intresserad av detta i USA nu verkar bero på att man tror att tidig upptäckt kan avstyra vansinnesdåd och masskjutningar.

De som är särskilt intressanta att bevaka är de med syskon eller föräldrar med schizofreni samt de med vissa genavvikelser som ger risk för schizofreni.

Familjer och deras barn som har psykosliknande besvär är ofta intresserade själva att deltaga i forskning och behandling för de känner att något är fel.

Det finns möjlighet till tidig upptäckt och behandling även om idag behandlingen inte är perfekt.

Läs mer i Psychiatric News.

Du har inte rätt att posta kommentarer