Bra vård för allvarligt psykiskt sjuka finns, men få har tillgång till den, visar en avhandling av Lisbeth Lindell i våras.

Situationen för allvarligt psykiskt sjuka människor i samhället kan förbättras.

Det finns bra behandlings- och rehabiliteringsformer och sociala metoder men få har tillgång till dessa av ideologiska och ekonomiska skäl.

Avhandlingen heter "Mellan frisk och sjuk En studie av psykiatrisk öppenvård".

Du har inte rätt att posta kommentarer